برچسب: ^Black


بازگشت ^Black به رقابت های حرفه ای

بازگشت ^Black به رقابت های حرفه ای

زمان استراحت به پایان رسید. هفت ماه پس از disband شدن تیم Facless، حالا ^Black قصد دارد با ترکیبی اروپایی به رقابت های حرفه ای...

محبوب ترین ها

پست های تصادفی