برچسب: Aghanim Scepter


لیست درجه بندی آیتم Aghanim Scepter برای هیروها(بخش دوم)

در سال اخیر تعداد ارتقا ها توسط آیتم Aghanim که برای هیرو های مختلف استفاده می شود با یک روند صعودی بیشتر و بیشتر می...

لیست درجه بندی آیتم Aghanim Scepter برای هیروها(بخش اول)

در سال اخیر تعداد ارتقا ها توسط آیتم Aghanim که برای هیرو های مختلف استفاده می شود با یک روند صعودی بیشتر و بیشتر می...

محبوب ترین ها

پست های تصادفی