برچسب: adcarry


Vayne سری به لاین بالا می زند

"بیایید آنهایی که در تاریکی غرق شده اند را شکار کنیم" آنهایی که به طور عمده در لاین پایین نقش ADC را در League of legends...

محبوب ترین ها

پست های تصادفی