برچسب: 7.08


به روزرسانی های Dota 2

تغییرات جدید در نوع انتشار به روزرسانی های Dota 2

سازنده مرموز بازی با نام Icefrog خبر از سبک جدید به روزرسانی های بازی داد. از این به بعد هر دو هفته یک به روزرسانی...

محبوب ترین ها

پست های تصادفی