برچسب: 7.06F


جزئیات آپدیت 7.06F

جزئیات آپدیت 7.06F: قوی شدن هیرو Lion و Tiny و ضعیف شدن هیرو Earthshaker آپدیت جدید با قوی کردن هیرو هایی که کمتر انتخاب میشدند به...

محبوب ترین ها

پست های تصادفی