برچسب: 7.06c


تغییرات هیروها در پچ 7.06c

پچ 7.06c تغییرات زیادی در ضعیف کردن و قوی کردن هیروها داشت. Clockwerk وdarkseer وcrystal maiden بیشترین هیروهای پیک شده در مسابقات kiev major بود که...

محبوب ترین ها

پست های تصادفی