برچسب: 1437


1437

ظهور تیم جدید TnC Tiger با رهبری 1437

تیم TnC Pro Gaming دامنه حضور خود را با تشکیل ترکیبی جدید با نام TnC Tiger به رهبری Theeban "1437" Siva گسترش داد.

محبوب ترین ها

پست های تصادفی