همون طور که میدونیم در پچ ، پیش رو که با (Raid)رید“Tomb Of Sargeras”  خواهد آمد ست تایر های 20 هیرو ها در آن مشاهده خواهد شد.

بسیاری از این ست ها الهام گرفته از تایر 6 از (Raid)رید “Black Temple” خواهند بود ، اما Demon Hunter ها در آن زمان در بازی نبودند پس کمپانی Blizzard باید برای طراحی این Class از خلاقیت بیشتری بهره ببرد.

پیش از این که ست ها رو مشاهده کنید گفتن این نکته که تمامی این ست ها در مراحل ابتدایی طراحی هستند و احتمال این که  در زمان پیش و رو تا عرضه Patch 7.2 تغییرات زیادی خواهد کرد دور از ذهن نیست.

Mythic Tier 20 MythicTier20(DH)Side2

MythicTier20(DH)Side

Normal Tier 20

NMTier20(DH)Side

NMTier20(DH)Side2

NMTier20(DH)Side3

NMTier20(DH)Side4

NMTier20(DH)Side5

دیدگاهتان را بنویسید