نحوه چینش تیم ها برای مسابقات LCS در ابتدای امسال تغییراتی داشت. 10 تیم سری مسابقات LCS اروپا به دو گروه، هرکدام با ظرفیت 5 تیم تقسیم شدند. تغییرات باعث شد تا مسابقات اروپایی ها نیز مانند مسابقات آمریکای شمالی از طریق یک برنامه اجرا و پخش بشوند.

درواقع، مسابقات LCS اروپا در قالب یک دور مسابقه که شامل 2 سری بازی پشت سرهم می باشد اجرا می شوند که در آن 2 تیم  هرکدام 2 بار به مصاف یکدیگر می روند و تیم با بیشترین دفعات برد، برنده سری مسابقات می شود.

اساسا گروه های این دوره عینا همان گروه های دوره مسابقات قبلی هستند که اعم از : G2، Fnatic، Misfits و Roccat در گروه A و UOL، H2K، Splyce و Vitality در گروه B قرار دارند.

در گروه  A، تیم های G2 و Fnatic پیشتازان مسابقات برای بدست آوردن جایگاه در کنار Misfits خواهند بود در حالی که Ninjas in Pyjamas و Roccat برای دوری از حذف شدن باید مقابل یکدیگر قرار بگیرند.

گروه B به نظر بیشتر بوی رقابت در خود دارد. با حضور برندگان دوره بهاره مسابقات، Unicorn of Love که در مقابل تیم های قدرتمند H2k-Gaming و Splyce-Sides قرار خواهد گرفت و تیم های Vitality و Mysterious Monkeys به نظر دو تیمی می رسند که قرار است برای جلوگیری از حذف شدن خودشان در گروه B به مصاف هم خواهتد رفت.

دیدگاهتان را بنویسید