MidOne توانست دومین بازیکنی شود که به 10k MMR رسید.
بعد از Abed بازیکن تیم Digital Chaos MidOneبازیکن تیم Secret توانست به جمع بازیکنانی که به 10K MMR رسیده اند بپیوندد.
به نظرمیامد که باید جندین صبر کنیم تا اولین بازیکن با 10K MMr را ببینیم. اما حالا ما 2 بازیکن داریم بازیکن میدر تیم Secret Nai Zheng’MidOne’Yeik توانست به این افتخار دست یابد با بردن بازی آخرش با هیرو Ursa.
مسابقه برای رسیدن به 10K چند هفته پیش شروع شد و شرکت کنندگان اصلی MidOne و Abed’Abed’Yusop و Zhang ‘Paparazi’ Chengjun بودند. در ابتدا Paparazi توانست به 9.8K برسد اما متاسفانه پایین آمد و نتوانست به 10K برسد. اما چند روز بعد Abed آمد و توانست که این کار را انجام دهد و به 10K برسد و حالا پس از چند روز دیگر شاهد دومین بازیکن هستیم که توانسته این کار را انجام دهد.
اکنون فقط باید صبر کرد و شاهد این بود که آیا این دو بازیکن با 10K MMR میتوانند در مسابقات اینترنشنال بدرخشند و به همگان نشان دهند که شایسته این افتخار هستند یا نه.

دیدگاهتان را بنویسید