پس از خارج شدن Asuna، تیم Tuho ترکیب خود را با Demon کامل کرد.

اوایل ماه آگوست، درست در میان هیاهو TI7، شاهد شکل گیری تیم Tuho بودیم.تیمی متشکل از چهره های آشنا مانند qojqva و Garter، و همچنین چند بازیکن نوپا.اما آن ها بعد از یک ماه بازیکن Support خود را از دست دادند.

زمانی که Asuna درست در وسط برگذاری مسابقات انتخابی به تعطیلات رفت، تیم مجبور شد تا بازیکنی را به صورت موقت به تیم بیاورد، ولی بازیکن موقت نمی تواند برای همیشه باعث پیشرفت و پیشروی هیچ تیمی شود.بهرحال همین قضیه موجب شد تا آن ها به سراغ یکی از بازیکنان مطرح در جامعه ی Dota2 یعنی Demon بروند.

Demon به عنوان یک بازیکن باتجربه، از همان روزهای اول Dota در صحنه حاضر بوده است.او با تیم های بزرگی مانند MYM، EG، Liquid و Digital Chaos همکاری کرده است.با وجود اینکه او همیشه با بازیکنان نام آشنا هم تیمی بوده است، هیچوقت نتوانست راهی را برای قهرمانی در مسابقات Major بدست بیاورد.پس از بیرون آمدن از تیم Onyx او برای دوره ی کوتاهی به compLexity Gaming رفت، و پس از آن قرار شد به تیم تازه تاسیسی ملحق شود که درحال حاضر در انتخابی Starladder i-League Season 3 حظور دارد.این تیم قرار بود تیم دوم Infamous باشد و با اسم Infamous.Young معرفی شود، ولی باید این راه را بدون Demon ادامه دهند چراکه او تصمیم گرفت با Garter هم تیمی شود و به تیم Tuho بپیوندد.

ترکیب تیم Tuho:

Germany Max ‘qojqva‘ Bröcker
Sweden Micke ‘miCKe‘ Nguyen
Kosovo Yll ‘Garter‘ Ramadani
Sweden Aydin ‘iNsania‘ Sarkohi
United States Jimmy ‘DeMoN’ Ho

2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید