The International 2017

 

قوانین مسابقات The International 2017 و چگونگی کسب امتیاز و جایگیری تیمها در بخش حذفی.

مسابقات 2017 The International نیز مانند سالهای گذشته با دو مرحله گروهی و حذفی پیگیری می شود که مهمترین اتفاق سال جاری حذف بخش Wild Card بود. البته با حذف این بخش تعداد تیمهای مرحله نهایی از 16 تیم به 18 تیم افزایش پیدا کرد که این اولین سالیست که در این مسابقات 90 بازیکن به عنوان بهترینهای جهان شرکت خواهند کرد.

مرحله گروهی:

 • دو گروه متشکل از 9 تیم
 • هر تیم بایستی دو بازی در مقابل تیم مقابل خود انجام دهد (Best of 2)
 • تیمی که با برد 2-0 بازی را از آن خود کند 3 امتیاز کسب می کن و بازی که به صورت مساوی (1-1) به پایان رسد، 1 امتیاز برای هر تیم به همراه دارد.
 • تیمی که کمترین امتیاز گروه را کسب کرده باشد از دور مسابقات حذف خواهد شد.
 • اولویت انتخاب در بازی اول توسط سکه تعیین می شود و در بازی دوم معکوس خواهد شد.

امتیاز برابر (Tiebreakers):

 • در صورتی که بین تیمهای برنده(Upper) و بازنده(Lower) امتیاز مشابه رخ دهد، بازیهای بیشتری انجام خواهد شد.
 • تیمهای هم امتیاز بایستی برای تعیین تیم برنده و بازنده با یکدیگر بازی کنند، تا زمانی که امتیاز بندی شوند.
 • از شیر یا خط استفاده خواهد شد.

مرحله اصلی:

 • تیمها به صورت دو حذفی (Double elimination) دسته بندی می شوند.
 • تیمهای اول تا چهارم هر گروه به عنوان برنده(Upper Bracket) و به صورت ضربدری (تیم اول با تیم چهارم و تیم دوم با تیم سوم) با هم روبه رو خواهند شد.
 • تیمهای پنجم تا هشتم نیز به عنوان بازنده(LowerBracket) و به صورت ضربدری (تیم پنجم با تیم هشتم و تیم ششم با تیم هفتم) با هم روبه رو خواهند شد.

براکت برنده (Upper Bracket):

 • اولین دور بازیها: تیمی که در بخش گروهی در رتبه بالاتر قرار گرفته است اولویت انتخاب را در بازی اول و سوم دارد.
 • دورهای بعدی: اولویت انتخاب در بازی اول توسط سکه انتخاب می شود و در صورت وجود بازی سوم، دوباره از سکه استفاده می شود.
 • تمامی بازیهای این بخش به صورت Best of 3 (دو برد از سه بازی) می باشد و بازی فینال به صورت Best of 5 (سه برد از پنج بازی) خواهد بود. بدون در نظر گرفتن برتری.

براکت بازنده (Lower Bracket):

 • اولین دور بازیها: تیمی که در بخش گروهی در رتبه بالاتر قرار گرفته است اولویت انتخاب را در این تک بازی خواهد داشت.
 • دورهای بعدی: اولویت انتخاب در بازی اول توسط سکه انتخاب می شود و در صورت وجود بازی سوم، دوباره از سکه استفاده می شود.
 • بازیهای این مرحله به صورت Best of 3 (دو برد از سه بازی) می باشد، به غیر از اولین دور بازیها که به صورت تک بازی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید