وقتشه دور هم جمع بشیم و در رویداد ویژه و رایگان  Dark Moon برای شکست دادن Selemene’s temple بر علیه Dark Moon Horde شرکت کنیم  و جایزه ها را ببریم که جایزه ویژه آنCourier  (Dark Moon Baby Roshan Courier)   می باشد.

DM

این رویداد از تاریخ دوشنبه ششم فوریه (18/11/95) شروع می شود. توی این رویداد با کمک هم تیمی های خودتون بر علیه ویو هایی که از معبد می آیند مقابله می کنید . در واقع شما تا جایی که می توانید تلاش می کنید زنده بمانید تا در نهایت جایزه ویژه این رویداد رو تصاحب کنید

دیدگاهتان را بنویسید