مرحله ی گروهی The International 2017 به اتمام رسید و تصمیم ها برای مرحله ی اصلی گرفته شدند.

تیم اول هر گروه این حق را دارد تا از بین تیم های سوم و چهارم گروه مقابل یک تیم را برای بازی اول خود انتخاب کند.Liquid (تیم اول گروه A) تیم IG را انتخاب کرد و LFY (تیم اول گروه B) نیز TNC را برای بازی اول خود مناسب دانست.بر اساس تصمیمات گرفته شده, تیم VP مقابل LGD و تیم Newbee نیز به مصاف EG می رود.

در مورد بازی EG vs Newbee نکته ی جالبی وجود دارد.در TI6 این دو تیم بایکدیگر بازی کردند و نتیجه آن برد 0-2 تیم EG و حذف شدن زودهنگام Newbee از مرحله ی اصلی بود.

مرحله ی اصلی برای طرفداران تیم OG با حساسیت زیادی آغاز می شود.آن ها در بخش Lower Bracket هرچند بازی راحتی را مقابل Infamous دارند,ولی تک بازی و تک حذفی بودن راند اول Lower Bracket استرس بازی را برای دو تیم چندین برابر می کند.

Bracket مسابقات به طور کامل به همراه جوایزی که تیم ها دریافت خواهندکرد:

دیدگاهتان را بنویسید