پچ 7.06c تغییرات زیادی در ضعیف کردن و قوی کردن هیروها داشت.

Clockwerk وdarkseer وcrystal maiden بیشترین هیروهای پیک شده در مسابقات kiev major بود که از این 3 فقط crystal maiden بود که کمی ضعیف شد  با 275ms فقط 5ms بالاتر از techies کم سرعت ترین هیرو بازی است.

در حالی که چند تغییر کوچک در هیروهای محبوب  داده شده است بسیاری از هیروهایی که پیک نمیشوند هم کمی قوی شدند. هیروهایی که کلا در این پچ نادیده گرفته شدند و تغییری نداشتند:

Alchemist و huskar و centaur warrunner و leshrac  و  lion و meepo و morphling و spectre و techies وwraithking .

Icefrog تلاشهای بسیاری کرده است که shadow demon را از چاله در بیاورد در پچ های قبلی که این هیرو بسیار ضعیف شده بود icefrog پنج تغییر در این هیرو در این پچ داد.

تمامی  تغییرات این پچ به صورت زیر است:

Blademail: Damage return is no longer increased by Spell Amplification
Solar Crest: Evasion reduced from 25% to 20%
Solar Crest: Chance for true strike mechanic is now renamed to Accuracy
Solar Crest: Accuracy increased from 25% to 35%
Ancient Apparition: Cold Feet stun duration rescaled from 1.25/2/2.75/3.5 to 2/2.5/3/3.5
Bloodseeker: Base damage increased by 4
Clinkz: Skeleton Walk movement speed increased from 11/22/33/44 to 15/25/35/45%
Clinkz: Death Pact health gain increased from 50/65/80% to 50/70/90%
Clinkz: Death Pact damage gain increased from 5/6.5/8% to 5/7/9%
Crystal Maiden: Base movement speed reduced from 280 to 275
Doom: Infernal Blade stun duration increased from 0.4 to 0.6
Ember Spirit: Level 10 Spell Amplification reduced from 10% to 8%
Ember Spirit: Level 10 Attack Damage increased from +25 to +30
Gyrocopter: Flak Cannon radius increased from 1000 to 1250
Gyrocopter: Homing Missile stun duration from 2.2/2.4/2.6/2.8 to 2.25/2.5/2.75/3.0
Io: Overcharge Health/Mana drain from 4.5% to 6%
Lich: Sacrifice cooldown reduced from 60/48/36/24 to 60/46/32/18
Lone Druid: Spirit Bear base attack time improved from 1.75/1.65/1.55/1.45 to 1.65/1.55/1.45/1.35
Mirana: Leap movement speed from 4/8/12/16% to 8/12/16/20%
Monkey King: Tree Dance cooldown reduced from 1.4 to 1.2
Monkey King: Base HP regen increased from 0.75 to 1.5
Monkey King: Level 10 Talent from +5 Armor to +10% Evasion
Necrophos: Ghost Shroud AoE increased from 600 to 750
Nyx Assassin: Impale cooldown increased from 13 to 14 (Scepter is unaffected, still 7)
Oracle: False Promise duration increased from 7/8/9 to 8/9/10
Pugna: Life Drain break range from 900 to 1000
Pugna: Level 20 Talent from +0.5 Netherward Damage to +0.75
Shadow Demon: Level 10 Talent from +10 MS to +20
Shadow Demon: Level 10 Talent from +6 Strength to +10
Shadow Demon: Level 15 Talent from +6% Spell Amp to +8%
Shadow Demon: Level 20 Talent from +10% Magic Resistance to +15%
Shadow Demon: Shadow Poison cast point improved from 0.3 to 0.25
Skywrath Mage: Arcane Bolt cast range increased from 800 to 875
Skywrath Mage: Level 20 Talent from +20 Movement Speed to +40
Skywrath Mage: Level 20 Talent from +15% Magic Resistance to +20%
Treant Protector: Movement Speed reduced from 290 to 280
Troll Warlord: Battle Trance cooldown increased from 30 to 35
Underlord: Firestorm Max Health damage from 0.75/1.5/2.25/3% to 0.8/1.6/2.4/3.2%
Venomancer: Poison Sting damage per second increased from 6/12/18/24 to 6/14/22/30
Venomancer: Agility gain increased from 2.6 to 2.8
Viper: Level 15 Talent from +10 Strength to +15
Warlock: Chaotic Offering manacost increased from 250/350/450 to 250/375/500
Warlock: Chaotic Offering cooldown increased from 165 to 170
Winter Wyvern: Arctic Burn flight duration from 6 to 8 seconds
Zeus: Movement Speed increased from 295 to 300

دیدگاهتان را بنویسید