fitchgambits

شرکت Gambit Gaming اعلام کرده است که بازیکن قزاقستانی به نام Bqtiyar “fitch” Bakhytov را از TENGRi را به صورت آزمایشی در خدمت گرفته است . fitch از هم تیمی های قدیمی HObbit است که مسئولیت سنگینی بر عهده دارد . طرفداران از او انتظار دارند تا جای Danylo “Zeus” Teslenko را که به تازگی از Gambit جدا شده و به Na’Vi پیوسته را پر کند . fitch که 25 سال سن دارد در 235 بازی انجام داده دارای Rating : 1.01 می باشد که در حد قابل قبولی است . او از June  2016 عضو تیم Tengri بوده و به این تیم قزاق در سوم شدن در مسابقات ACL 2016 یا همان Adrenaline Cyber League کمک شایانی کرده است . fitch  در کمتر از 15 روز دیگر در مسابقات Dream Hack Malmo بازی میکند و بازی وی محک میخورد .

هرچند این بازیکن تازه به این تیم پیوسته و تا به هماهنگی کامل با دیگر بازیکنان برسد زمان لازم دارد اما بخاطر اینکه 3 نفر دیگر از تیم قزاق هستند به نظر میرسد برای هماهنگی راه آسان تری را در پیش داشته باشد.

ترکیب کنونی تیم Gambit به شکل زیر است : 

Dauren “AdreN” Kystaubayev

Mihail “Dosia” Stolyarov

Rustem “mou” Telepov

Abay “HObbit” Khasenov

(Bektiyar “fitch” Bahytov (trial

لازم به ذکر است که این تیم بعد از جدایی Kane و پیوستن وی به Na’vi ، هنوز کسی را به عنوان مربی (Coach) برای خود انتخاب نکرده است .

دیدگاهتان را بنویسید