sadegh hoseini

75 مطالب 1 دیدگاه ها

سه هیرویی که در بازی هایتان بیشتر خواهید دید

هیروهایی که فکر میکنید ضعیف هستند یا کمتر انتخاب میشوند به طور ناگهانی دوباره انتخاب میشوند مثلا هیروی Monkey King با اینکه بسیار در آپدیت...

جذاب ترین بازی های تاریخ Dota2

در هفت سال گذشته بازی های مختلفی در عرصه Dota2 دیده ایم که در یادها مانده هیجان انگیز بوده است. در Dota2 بازی هایی شاید...

اسپل هایی که نیاز به تغییر دارند

همه ی این اسپل ها از زمان Dota نیست و بعضی ها تغییر داشتند اما اسپل هایی هستند که واقعا نیاز به تغییر دارند. سالی دیگر...

چرا نباید انتخاب آخر هیروی Jungle کشید؟؟

فقط به دلیل اینکه یک هیرو قابلیت Jungle رفتن را دارد نباید حتما با آن Jungle بروید ، بلکه این سبک بازی یکی از حالات...

چگونه Necrophos را نابود کنیم؟؟

هیروی Necrophos جدیدا در بازی های Rank و بازی های معمولی زیاد به چشم میخورد. هیرویی که ضد هیروهای مانند Sniper یا Troll و هیروهای...

کورو صالحی(Kuroky);افسانه حال حاضر Dota2-بخش دوم

دگرگونی در جایگاه Kuroky مسابقات International سال 2011 برای اولین سال بود که ارائه میشد و هنوز بازیکن ها به این بازی عادت نکرده بودند اما...